Issue 185, article 6

DOI:https://doi.org/10.15407/kvt185.03.060

KVT, 2016, Issue 185, pp.60-76

UDC 617.751-057-07

THE ASSESMENT OF CONNECTION STRUCTURE BETWEEN THE FUNCTIONAL INDEXES OF PC OPERATORS DURING THE VISUAL WORK WITH FACTOR MODELS’ USE

Evtushenko A.S.1, Kozak L.M.2, Kochina M.L.3

1Kharkiv Municipal Clinical Hospital №14 named by Prof. L.L. Girshman, Kharkiv, Ukraine

2International Reasearch and Training Center for Information Technologies and Systems of National Academy of Science and Ministry of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine

3Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

andrey-eye@yandex.ru , lmkozak52@gmail.com , m_kochina@yahoo.com

Introduction. PC operators’ work is connected to necessity of information large amounts perception from PC display. Such activities require of high attention concentration and particular responsibility for production goals. Arduous visual work of PC operators on close distance results in high psychoemotional stress and exerts an impact on functional state. Severe visual asthenopias in PC operators may be observed on the background of normal values of visual system’s functional indexes that require of such states causes determination for prophylaxis measures development.

The purpose of the article is to evaluate the impact of the visual work at close distance on the structure of relationships between visual system’s indexes and functional state’s indexes.

Methods. 41 PC operators took part in the study. The average age of study subjects was (29,6 ± 4,0) y.o. The functional indexes of visual system were measured in all PC operators before and after visual work. The indexes of functional state were also measured by self-assessment using developed questionnaire. The obtained results processing was performed using descriptive statistics methods, cluster and factor analysis.

Results. On the background of performed research using clustering and factor analysis it was found that younger PC operators with higher visual functions the visual work on close distance results in state similar to spasm of accommodation. The recovery after night rest was worse than in PC operators with low visual functions. Older PC operators have higher quality of recovery after night rest. It may be determined by development of visual fatigue as the result of visual work . The recovery after night rest in case of visual fatigue is better than in case of accommodation spasm.

Conclusion. Visual work on close distance results in configuration change of connection between indexes of visual system that support visual perception. The peculiarities of these changes depend on visual system’s indexes. The results of PC operators functional state’s self-assessment using the questionnaire developed by us had shown that in PC operators with low functional possibilities the common and visual complaints rate was certainly lower than in operators with high functional possibilities.

Keywords: factor models, visual system, functional state, PC operator work.

Download full text (ru)!

References:

 1. Danilichev V.F. Sovremennaya oftal’mologiya: rukovodstvo. Izd. Dom «Piter», 2009, 684p.
 2. Dyadina U.V., Rozenblyum YU.Z. Prichiny i mekhanizmy astenopii. Vestnik optometrii, 2003,Vol.1, №3, pp. 26–28.
 3. Yemel’yanov G.A. Sostoyaniye akkomodatsii kak indikator sindroma khronicheskoy ustalosti u patsiyentov zritel’no-napryazhennogo truda. Kataraktal’naya i refraktsionnaya khirurgiya, 2013, №1, pp. 23–25.
 4. Yemel’yanov G.A., Shchukin S.YU. Sub”yektivnyye narusheniya akkomodatsionno-refraktsionnoy sistemy glaza u cheloveka-operatora zritel’no-napryazhennogo truda.Voyenno-meditsinskiy zhurnal, 2012, Vol.133, № 2, pp.60–62.
 5. Yemel’yanov G.A., Gusev YU.A., Kapkova S.G. Dinamika ob”yektivnykh pokazateley akkomodatsii u lits bez patologii organa zreniya v protsesse zritel’no-napryazhennogo truda.Innovatsionnyye tekhnologii v oftal’mologichesko y praktike regionov, Astrakhan’, 2012, pp. 62–63.
 6. Kal’nishV.V., Yena A.I. Sovremennoye sostoyaniye professional’nogo psikhofiziologicheskogo otbora v Ukraine. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya,
  2006, № 3, pp. 12–17.
 7. Kochina M.L., Kozak L.M., Yevtushenko A.S. Analiz izmeneniya faktornykh strukturpokazateley funktsional’nogo sostoyaniya cheloveka pri raznykh vidakh zritel’noy nagruzki. Visnik problem biologii i meditsini, 2013, Vol. 1, №1(98), pp. 41–45.
 8. Ovechkin I.G. et.al. Akkomodatsionnyye narusheniya u lits zritel’no-napryazhennogo truda s yavleniyami psikhologicheskoy dezadaptatsii. Rossiyskiy oftal’mologicheskiy zhurnal, 2014, №1, pp.39–41.
 9. Ovechkin I.G., Ragimova N.R. Issledovaniye dinamiki funktsional’nogo sostoyaniya sensornogo otdela zritel’nogo analizatora v protsesse professional’noy deyatel’nosti na personal’nom komp’yutere. Oftal’mologiya, 2010, Vol.7, №4, pp. 32–35.
 10. Ovechkin I.G. et. al. Primeneniye funktsional’noy korrektsii organa zreniya patsiyentam-operatoram zritel’nogo profilya s pozitsiy sovremennykh trebovaniy k meditsinskoy reabilitatsii. Rossiyskiy oftal’mologicheskiy zhurnal, 2015, Vol.8, №1, pp. 90–97.
 11. Yevtushenko A.S., Kozak L.M., Kochina M.l. et.al. Rezul’taty otsenki funktsional’nogo sostoyaniya cheloveka pri zritel’nom trude. Svit meditsini ta biologii, 2015, № 2, pp. 39–44.
 12. Rozenblyum YU.Z., Kornyushina T.A., Feygin A.A. Professional’naya oftal’mopatiya. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya, 1995, №4, pp. 14–16.
 13. Somov Ye.Ye. Metody oftal’moergonomiki. AN SSSR, otdeleniye fiziologii. L. : Nauka, 1989, 157 p.
 14. Shakula A.V., Yemel’yanov G.A. Otsenka sostoyaniya akkomodatsii i «kachestva zhizni» u patsiyentov zritel’no-napryazhennogo truda s rasstroystvami psikhologicheskoy adaptatsii. Vestnik vosstanovitel’noy meditsiny, 2013, №4, pp. 52–56.
 15. Shapovalov S.L., Milyavskaya T.I., Ignat’yev S.A. Akkomodatsiya glaza i yeye narusheniya. Izd-vo: MiK, 2012, 188 p.
 16. Shapovalov S.L., Aleksandrov A.S. Materialy k probleme zritel’nogo utomleniya u operatorov videodispleynykh terminalov. M. : GKVG im. Akademika N.N. Burdenko, 1999, 174 p.
 17. Anshe, J. Accomodation for computer users … and more. Optometry, 2002, Vol.73, №7, pp.405–406.
 18. Collins M., Davis B., Atchison D. VDT screen reflections and accomodation response. Ophthical. Physiol. Opt., 2004, Vol.14, N4, pp.193–198.
 19. Mocci F., Serra A., Corrias G.A. Psychological factors and visual fatigue in working with video display terminals. Occup. Environ. Med, 2001, Vol.58, №4, pp. 267–271.

Received 20.05.16

Issue 183, article 6

DOI:https://doi.org/10.15407/kvt183.01.080
Gorban Andrey E., PhD (Medicine), Director of Ukrainian Centre of Scientific Medical Information and Patent-Licence Provision of Ministry of Health of Ukraine, av. Moskovska, 19, Kiev, 04655,
e-mail: minf@ukr.net

Kochina Marina L., Dr of Biology, Prof., Professor of Clinical Informatics and Information Technologies Department of Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Korchagincev st., 58, Kharkov, 61176,
e-mail: m_kochina@yahoo.com

FORECASTING MODEL OF INNOVATIVE EFFICIENCY OF RESEARCH WORK IN THE HEALTH CARE. Kibernetika i vyčislitel’naâ tehnika, 2016, issue 183, pp. 79-91

Introduction. When planning research work (research) predicting the effectiveness of its innovative performance, which is crucial in determining the prospects of its funding is of great importance.

The purpose of the article is to give scientific substantiation and development of forecasting model of innovative efficiency of research.

Methods. Scoring system developed by the scientific research results and products, the scale of expert assessments were used. To construct forecasting model of fuzzy logic was used.

Results. The usage of fuzzy logic revealed informative indicators for predicting of the innovative effectiveness of research, which include peer reviews: the novelty of the research, the expected medical effect of the introduction of the results, level of methodical and material base of research, qualification of basic performers. The usage of the model of expert estimates forecast the effectiveness of research at the planning stage.

Conclusion. The usage of this method of scoring the results of research and forecasting model of its effectiveness can be the basis for a decision on the financing of the work at the planning stage and allow us to determine the rating of scientific staff at its completion.

Keywords: forecasting model, fuzzy logic, innovation efficiency, the research work.

Download full text (ru)!

References

 1. Horban’ A.Ye., Zakrut’ko L.I., Myslyts’kyy O.V. Analitychna otsinka innovatsiynoyi ta vynakhidnyts’koyi diyal’nosti u sferi okhorony zdorov”ya Ukrayiny u 2013 rotsi. Klin. ta eksperym. Patol, 2014, T. XIII, № 1 (47), pp. 3–7. (in Ukrainian)
 2. Horban’ A.Ye. Stan innovatsiynoyi diyal’nosti u sferi okhorony zdorov”ya. Rehional’na innovatsiyna stratehiya ta stalyy ekonomichnyy rozvytok: nauk. konf., 5 lyp. 2012 r., Kyiv: materialy, 2012. pp.34–35. (in Ukrainian)
 3. Zakon Ukrayiny «Pro priorytetni napryamy rozvytku nauky i tekhniky» vid 11.07.2001 roku № 2623-111 (iz zminamy). Available at: http // zakon2.rada.gov.ua / laws/show/2623-14 (in Ukrainian)
 4. Horban’ A.Ye., Zakrut’ko L.I., Vasylenko L.V. et.al. Optymizatsiya innovatsiynoyi diyal’nosti u sferi okhorony zdorov”ya Ukrayiny. Intelektual’na vlasnist’ v Ukrayini, 2012, № 10, pp. 11–15. (in Ukrainian)
 5. Lazoryshynets’ V.V., Volosovets’ O.P., Kochet O.M. et.al. Pytannya pidvyshchennya efektyvnosti innovatsiynoyi ta vynakhidnyts’koyi diyal’nosti y rozvytku transferu medychnykh tekhnolohiy u sferi okhorony zdorov”ya Ukrayiny. Ukrayins’kyy medychnyy chasopys, 2014, № 4 (102), pp. 142–145. (in Ukrainian)
 6. Horban’ A.Ye. Uprovadzhennya dosyahnen’ medychnoyi nauky v praktyku okhorony zdorov”ya z vykorystannyam suchasnykh informatsiynykh tekhnolohiy. Lik. sprava. Vracheb. Delo, 2012, № 3–4, pp. 109–112. (in Ukrainian)
 7. Borysov V.V., Kruhlov V.V., Fedulov A.S. Nechetkye modely y sety. Moscow: Horyachaya lynyya, Telekom, 2007, 284 p. (in Russian)
 8. Bryantsev Y.N. Data Mining. Teoryya y praktyka. Moscow: BDTs–Press, 2006, 208 p. (in Russian)
 9. Leonenkov A.V. Nechetkoe modelyrovanye v srede MATLAB y fuzzyTECH. SPb.: BKhV-Peterburh, 2005, 736 p. (in Russian)
 10. Mamdani E.H., Assilian S. An experiment in linguistic synthesis with fuzzy logic controller. J. Man-Machine Studies,1975, Vol. 7, № 1, pp. 1–13.
 11. Shtovba S.D. Proektyrovanye nechetkykh system sredstvamy MATLAB. Moscow: Horyachaya lynyya, Telekom, 2007, 288 p. (in Russian)

Received 14.12.2015