Про нас

cover

Інформація про міжвідомчий збірник наукових праць «Кібернетика та обчислювальна техніка»

Науковий журнал «Кібернетика та обчислювальна техніка» засновано за ініціативи В.М. Глушкова у 1965 році як міжвідомчий збірник наукових праць. З 2014 – науковий журнал.
Засновники – Національна академія наук України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
У журналі публікуються оригінальні наукові статті, у яких надано результати досліджень у галузях теорії та практики інформатики та інформаційних технологій, інтелектуального керування та систем керування, а також розглядаються актуальні питання медичної та біологічної кібернетики.
Цільова аудиторія журналу – вітчизняні та зарубіжні фахівці з фізико-математичних, технічних, медичних та біологічних галузей; науково-дослідний персонал наукових установ, викладацький склад університетів; докторанти, аспіранти та студенти українських та зарубіжних університетів та наукових груп.
Журнал виходить чотири рази на рік. Обсяг – 100 сторінок.

Наукові розділи:
Інформатика та інформаційні технології
Інтелектуальне керування та системи
Медична та біологічна кібернетика

Журнал включено до переліку фахових видань МОН України за технічними, фізико-математичними науками (наказ МОН України № 1528, 29.10.2014), біологічними та медичними науками (наказ МОН України № 261, 06.03.2015).
Індексація, посилання та відкритий доступ:
* Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua);
* Індекс російської наукової цитування eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru);
* Google Scholar;
* Crossref (DOI).

ISSN (print) – 0454-9910 ISSN (on-line) – 2519-2205
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12649-1533Р від 14.05.2007
E-mail: kvt.journal@kvt-journal.org.ua , lmkozak52@gmail.com

ПЕРЕДПЛАТА
У роздрібний продаж журнал не надходить.
Передплату здійснюють:
• ДП «Преса»: «Каталог видань України», передплатний індекс 86598;
• Передплатна агенція «Укрінформнаука» НАН України, передплатний індекс 10029, ukrinformnauka@gmail.com