Авторам

Формат і структура статті
Вимоги до подання
Підготовка до публікації

Журнал приймає оригінальні статті, не опубліковані та не подані для публікації в інших виданнях.
Журнал не стягує плату за публікацію статті в журналі.

Формат і структура статті

1. Статтю слід підготувати в Microsoft Word. Будь-ласка, перегляньте рекомендований шаблон.
2. Стаття має бути структурована так: Назва, Автори, Вступ, Постановка проблеми, Мета, Методи (якщо необхідно), Результати, Висновки, Посилання, Інформація про грант чи фінансову підтримку (необов’язково).
3. Форматування (у разі неможливості використання шаблону): розмір сторінки A4, основний текст -Times New Roman 12, інтервал між рядками 1.5. Усі поля 2 см. Ширина таблиць, графічних зображень і рівнянь має бути до 12 см.

Допустимі формати зображень: * .tiff, * .bmp, * .jpg (300 dpi).
Для рівнянь використовуйте MathType або Microsoft Equation Editor 3.0 (рекомендований розмір шрифту 10,5, 8,5, 7,5, 14, 10).
Рекомендований обсяг статті 16-20 сторінок.
4. Посилання: джерела треба пронумерувати відповідно до їхньої появи в тексті і посилатися на них у квадратних дужках. Більш детально формат посилань надано у шаблоні.

Вимоги до подання
1. Статтю потрібно надсилати до редакції на електронну пошту kvt.journal@kvt-journal.org.ua разом зі структурованими розширеними анотаціями обсягом до однієї сторінки.
2. Журнал публікує анотації українською та англійською мовами, які мають містити такі розділи: автори, назва, вступ, мета, методи (за потреби), результати, висновки, ключові слова. Приклад надано у шаблоні.
3. Додатково, всі зображення (графіки, фотографії, схеми), які є у статті, треба надіслати окремими файлами.
4. Окремо необхідно надати відомості про всіх авторів, а саме: прізвище, ім’я та по батькові, академічна ступінь та звання (якщо є), посада, назва та поштова адреса організації, електронна пошта автора/авторів (буде зазначено як у друкованих, так і в електронних версіях), ORCID або ID дослідника (за бажанням).
5. Автор-кореспондент має надати копію останньої сторінки статті, підписану всіма співавторами як свідчення згоди на публікацію, та ліцензійний договір, підписаний усіма співавторами (у форматі * .pdf чи * .jpg).

Підготовка до публікації

  1. Подані документи перевіряються головним редактором і його заступником щодо відповідності основним вимогам та відсутності плагіату з використанням Plagiarisma та інших рекомендованих послуг. Для статей, які пройшли попередню перевірку, призначаються рецензенти.
  2. Подана стаття вивчається двома незалежними експертами (рецензентами), принаймні один з них є членом редакційної колегії. Рецензування проводять за типом double blind, тобто, рецензентам не повідомляють прізвища авторів статті, а автори отримують висновки без імен рецензентів. Рецензенти надають відповідальному за випуск свої коментарі та рекомендації щодо прийняття/відхилення статті відповідно до форми рецензії. Рішення приймається редакційною колегією, яка може вимагати додаткового перегляду у разі розбіжностей рекомендацій рецензентів.
  3. Рецензування зазвичай триває 3-4 тижні, після чого автор отримує повідомлення про його результати та отримає коментарі рецензентів до остаточної версії статті. Детальні коментарі можуть бути надані також у тексті статті.
  4. Якщо автор не погоджується з коментарями/зауваженнями або не може підготувати остаточну версію статті протягом 2 тижнів, він / вона мають повідомити відповідального за випуск, який відповідає за координацію.
  5. Автор, зазначений для листування, відповідає за те, щоб усі його співавтори перевірили остаточну версію і підписали останню сторінку як свою згоду на публікацію. Копію підписаної останньої сторінки слід повернути у вигляді фотокопії або сканованої копії електронною поштою.

За авторами статей без обмежень зберігається авторське право. Вони можуть використовувати матеріали на власний розсуд за умови посилання на публікацію в цьому журналі.