Авторам

Формат і структура статті
Вимоги до подання
Підготовка до публікації

Журнал приймає оригінальні статті, не опубліковані та не подані для публікації в інших виданнях.
Журнал не стягує плату за публікацію статті в журналі.

Формат і структура статті

1. Статтю слід підготувати в Microsoft Word. Будь-ласка, перегляньте рекомендований шаблон.
2. Стаття має бути структурована так: Назва, Автори, Вступ, Постановка проблеми, Мета, Методи (якщо необхідно), Результати, Висновки, Посилання, Інформація про грант чи фінансову підтримку (необов’язково).
3. Форматування (у разі неможливості використання шаблону): розмір сторінки A4, основний текст -Times New Roman 12, інтервал між рядками 1.5. Усі поля 2 см. Ширина таблиць, графічних зображень і рівнянь має бути до 12 см.

Допустимі формати зображень: * .tiff, * .bmp, * .jpg (300 dpi).
Для рівнянь використовуйте MathType або Microsoft Equation Editor 3.0 (рекомендований розмір шрифту 10,5, 8,5, 7,5, 14, 10).
Рекомендований обсяг статті 16-20 сторінок.
4. Посилання: джерела треба пронумерувати відповідно до їхньої появи в тексті і посилатися на них у квадратних дужках. Більш детально формат посилань надано у шаблоні.

Вимоги до подання
1. Статтю потрібно надсилати до редакції на електронну пошту kvt.journal@kvt-journal.org.ua разом з коротким абстрактом (5-6 рядків) та структурованою розширеною анотацією обсягом до однієї сторінки, яка має містити наступні розділи: автори, назва, вступ, мета, результати, висновки, ключові слова. Приклад надано у шаблоні.
2. Журнал також публікує анотації іншими мовами, а саме структуровану розширену анотацію англійською та коротку анотацію російською мовами. Якщо ви не маєте можливості надати інформацію всіма мовами, переклад буде надано журналом.
3. Додатково, всі зображення (графіки, фотографії, схеми), які є у статті, треба надіслати окремими файлами.
4. Окремо необхідно надати авторські відомості для всіх авторів, а саме: прізвище, ім’я та по батькові, академічна ступінь та звання (якщо є), посада, поштова адреса організації, електронна пошта (буде зазначено як у друкованих, так і в електронних версіях), ORCID або ID дослідника (за бажанням).
5. Остаточний варіант статті має супроводжуватися зазначеною вище інформацією в окремих файлах (реферати, зображення, інформація про автора). Крім того, автор-кореспондент має надати копію останньої сторінки статті, підписану всіма авторами як свідчення згоди на публікацію, та ліцензійний договір, підписаний усіма авторами (у форматі * .pdf чи * .jpg).

Підготовка до публікації

  1. Подані документи перевіряються виконавчим редактором і головним редактором на відповідність основним вимогам та на відсутність плагіату з використанням Plagiarisma та інших рекомендованих послуг. Доповіді, які пройшли попередню перевірку, призначаються членам редакційної ради для рецензування. Виконавчий редактор протягом трьох робочих днів повідомляє автора, зазначеного для листування, про результат, незалежно від того, чи приймається стаття до огляду.
  2. Подана стаття вивчається двома незалежними експертами, принаймні один з них є членом редакційної колегії. Рецензування проводять по типу double blind, тобто, рецензентами не повідомляють авторів статті, а автори отримують висновки без імен рецензентів. Рецензенти надають Виконавчому редактору свої коментарі та рекомендації щодо прийняття / відхилення статті відповідно до форми рецензії. Рішення приймається редакційною колегією, яка може вимагати додаткового перегляду у разі розбіжностей рекомендацій рецензентів.
  3. Рецензування зазвичай триває 3-4 тижні, після чого автор отримує повідомлення про його результати та надає коментарі рецензентів до остаточної версії статті. Детальні коментарі можуть бути надані в тексті статті.
  4. Якщо автор не погоджується з коментарями або не може підготувати остаточну версію статті протягом 2 тижнів, він / вона мають повідомити Виконавчого редактора, який відповідає за координацію.
  5. Автор, зазначений для листування, відповідає за те, щоб усі його співавтори перевірили остаточну версію і підписали останню сторінку як свою згоду на публікацію. Копію підписаної останньої сторінки слід повернути у вигляді фотокопії або сканованої копії електронною поштою.

За авторами статей без обмежень зберігається авторське право. Вони можуть їх розміщувати або використовувати матеріали на власний розсуд за умови посилання на публікацію в цьому журналі.