Авторам

У журналі надано результати досліджень в галузях теорії і практики інтелектуального керування, інформатики та інформаційних технологій, а також біологічної і медичної кібернетики.
Для науковців, інженерів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідного фаху.

Вимоги до рукописів статей
1. Рукопис надають на білому папері у двох примірниках (мова – українська, англійська, російська, 15-18 с.) та електронна версія.
До рукопису додають:
• анотації – українською та англійською мовами (прізвище, ініціали автора/ів, місце роботи, місто, країна, назва статті, текст від 350 слів, з виділенням рубрик: вступ, постановка проблеми/завдання, мета, результати, висновки, ключові слова), російською мовою (УДК, прізвище, ініціали автора/ів, назва статті, 5-8 рядків тексту, ключові слова (5-8 слів));
• список літератури мовою оригіналу – в порядку згадування в тексті, за стандартом ДСТУ 8302:2015;
• список літератури – переклад джерел англійською мовою, прізвища та ініціали авторів – транслітерація:
Author A.A. Article. Journal, 2000., vol. 1, № 2 pp. 111-112 (in Russian).
Author A.A., Author B.B. Book. City: Publisher, 2000. 111 p. (In Russian).
• ліцензійний договір;
• відомості про автора/ів українською, англійською та російською мовами повинні містити: ПІБ, вчений ступінь, наукове звання, посада, відділ/підрозділ, місце роботи, поштова адреса організації, телефон (редактору для зв’язку), E-mail, авторські ідентифікатори ORCID або ResearcherID.
2. Текст статті подають з обов’язковими рубриками: вступ, постановка завдання/проблеми, мета, результати, чітко сформульовані висновки.
Подані статті обов’язково направляють на рецензування провідним фахівцями відповідної галузі.

Вимоги до текстового файлу
Формат файлу * .doc, * .rtf. Файл повинен бути підготовлений за допомоги текстового редактора Мiсrоsоft Word 2003.
Використовувані стилі: шрифт Times New Roman, 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат паперу А4, всі береги – 2 см.
Формули набирають у редакторі формул Мiсrоsоft Equation Editor 3.0. Опції редактора формул – (10,5; 8,5; 7,5; 14; 10). Ширина формул не більше 12 см.
Рисунки повинні бути якісними, створені вбудованим редактором рисунків Word Picture або іншими Windоws-додатками (в цьому випадку рисунки надають окремими файлами відповідних форматів). Ширина рисунків не більше 12 см.
Таблиці виконують стандартним вбудованим у Word інструментарієм «Таблиця». Ширина таблиці не більше 12 см.