Наша політика

Редакційна політика наукового журналу “Cybernetics and Computer Engineering” («Кібернетика та обчислювальна техніка»)

Загальні положення

Редакційна політика журналу базується на рекомендаціях з етики наукових публікацій, розроблених Комітетом з етики публікацій (COPE) (https://publicationethics.org/), і відповідає сучасним вимогам українського законодавства щодо авторського права та плагіату.

Мета журналу:

Мета – надати можливість науковцям публікувати результати своїх досліджень, привертати увагу до найактуальніших, цікавих і перспективних напрямів досліджень та сприяти розвитку міждисциплінарного підходу на сучасному світовому рівні, збільшуючи доступність обміну знаннями та професійним досвідом серед дослідників з різних країн.
Цільова аудиторія журналу – вітчизняні та зарубіжні фахівці з фізико-математичних, технічних, медичних та біологічних галузей; науково-дослідний персонал наукових установ, викладацький склад університетів; докторанти, аспіранти та студенти українських та зарубіжних університетів та наукових груп.

Завдання редакційної політики
• Сприяння високим академічним та етичним стандартам шляхом подвійного сліпого рецензування та дотримання рекомендацій найкращої практики.
• Сприяння прозорості рецензування шляхом застосування публічно доступної форми оцінювання та встановленого процесу.
• Полегшення доступу до результатів досліджень для українського та міжнародного дослідницького співтовариства шляхом (1) надання структурованих рефератів англійською / українською мовами; (2) забезпечення відкритого доступу до повних текстів; (3) підтримка міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC-BY-NC) (4) безкоштовні оброблення та публікація статей.
• Забезпечення неупередженого розгляду всіх поданих документів у встановленому порядку.
• Використання ліцензійної угоди для регулювання авторства, авторських прав, прав інтелектуальної власності та потенційного конфлікту інтересів.
• Впровадження механізмів виправлення статті у разі виявлення помилок або порушень після її публікації.

Етичні принципи
Редакція очікує від авторів дотримання наступних принципів:
* оригінальність дослідження;
* достовірність результатів;
* об’єктивне обговорення значущості дослідження;
* визнання внеску інших, належне посилання на роботу інших осіб;
* уникнення непотрібних посилань на свої роботи та надмірного розширення списку літератури;
* надання конфіденційної інформації лише за наявності чіткого дозволу її власника / джерела;
* наявність дозволу третьої сторони на використання їхнього внеску (включаючи зображення) у публікації;
* визнання всіх, хто зробив істотний внесок у результати дослідження, які подано у статті;
* затвердження остаточного варіанту статті усіма співавторами та їхні письмова згода на його опублікування;
* уникнення конфлікту інтересів;
* негайне повідомлення редакції про суттєві помилки або неточності в публікації.

Рецензенти і редколегія мають дотримуватися наступних принципів:
* забезпечення об’єктивного оцінювання, яке базується виключно на академічних заслугах роботи і спрямовано на поліпшення якості тексту;
* інформування заступника головного редактора про можливий конфлікт інтересів та підозру на плагіат;
* своєчасне попередження відповідального за випуск про те, що рецензія не може бути завершеною вчасно, або якщо стаття не відповідає компетенції рецензента;
* розгляд рецензованої статті як конфіденційної інформації;
* привернення уваги до пропущених посилань, перевищення кількості посилань і суттєвого повторення вже опублікованих результатів.
Журнал використовує Plagiarisma та інші послуги для перевірки потенційного плагіату.

Авторське право та копіювання
Усі статті, опубліковані в журналі, вільно доступні за ліцензією CC-BY-NC з наступних веб-сайтів:
– Журнал журналу “Cybernetics and Computer Engineering”: http://kvt-journal.org.ua;
– Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  http://www.nbuv.gov.ua
Рекомендований формат посилання на статтю вказано наприкінці кожної публікації.